Veľkonočné tradície

 

Mesto Ilava – oddelenie kultúry v spolupráci s Považským osvetovým strediskom v Považskej Bystrici usporiadalo, v dome kultúry a vonku pri DK, podujatie pod názvom Veľkonočné tradície. Po celý deň mohli návštevníci obdivovať...


Ďalej: blog.i-dca.sk/velkonocne-tradicie-ilave/

DFS Laštek: www.youtube.com/watch?v=bBLbAr5wroo&list=PLiK-r4MrJtuqO6_-T164oSPbueErC9KR3&index=3

DFS Latovček: www.youtube.com/watch?v=SRIDnAsc7Q0&index=4&list=PLiK-r4MrJtuqO6_-T164oSPbueErC9KR3

DFS Vretienko: www.youtube.com/watch?v=S-KFHJ3Byu0&list=PLiK-r4MrJtuqO6_-T164oSPbueErC9KR3&index=5

FSk Strážovanka: www.youtube.com/watch?v=E-FqImPmm9U&list=PLiK-r4MrJtuqO6_-T164oSPbueErC9KR3&index=2

SSk Udičanka: www.youtube.com/watch?v=2akF0qoq0Yc