Slávnostné služby Božie v slovenskom evanjelickom kostole

V slovenskom evanjelickom kostole v Modre sa konali dňa 17. januára pri príležitosti pietnej spomienky na 160. výročie úmrtia Ľudovbíta Štúra slávnostné služby Božie za účasti Dištriktuálneho biskupa Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania na Slovensku Mgr. Ivana Krivdu. 

Fotogaléria: i-novinky6.webnode.sk/fotogaleria/slavnostne-sluzby-bozie-v-slovenskom-evanjelickom-kostole/