Štefanská sv. omša vo Farskom kostole Mena Panny Márie v Horných Orešanoch

 
Vo Farskom kostole Mena Panny Márie v Horných Orešanoch sa 26. decembra 2015 sa uskutočnila Štefanská svätá omša za účasti Detskej ľudovej hudby FidliCanti z Horných Orešian.