Babysiting Day

Dňa 10. novembra 2015 sa na niektorých školách uskutočnil protest učiteľov. Po Zraze dlhých nosov v Bratislave a po Učiteľskej kvapke krvi bol to tretí protest pod názvom Babysitting Day. V Dubnici nad Váhom sa do protestu zapojili dve základné školy. Celá Základná škola s materskou školou, Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom a Materská škola Centrum I 31 pri Základnej škole s materskou školou Centrum I 32,  Dubnica nad Váhom.

Pre https://i-novinky6.webnode.sk/ som sa o tomto proteste porozprával s Evou Kurincovou, učiteľkou v materskej škole pri Základnej škole s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 31, Dubnica nad Váhom, RNDr. Janou Vargovou riaditeľkou Základnej školy s materskou školou Centrum I 32, Dubnica nad Váhom a PaedDr. Soňou Kačíkovou riaditeľkou Základnej školy s materskou školou, Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom.

 

i-novinky: Čo je Babysiting Day?

Eva Kurincová: Babysitting Day bola Iniciatívou bratislavských učiteľov, s jej prípravou pomáhala aj  Iniciatíva žilinských učiteľov.  Bola v poradí Inicitív už treťou. 

 Prvá bola Zraz dlhých nosov v Bratislave a druhá Učiteľská kvapka krvi. Babysitting dňom sme chceli poukázať na to,  že platy učiteľov sú na hranici opatrovate

ľky 2 detí za „babysitterstvo“, čo predstavuje sumu 4€ na hodinu. Učiteľ vykonáva výchovno-vzdelávaciu činnosť, činnosť prospešnú pre celú spoločnosť, pre budúcnosť tohto štátu a je zaplatený tak,  ako „babysitterka“, pričom naraz vychováva a vzdeláva 20-25 detí. Naša práca je nedocenená a chceli sme upozorniť na to, že v školstve existuje aj takýto problém.

 

i-novinky: Koľko bolo zapojených škôl a a koľko učiteľov do protestu na Slovensku?

Eva Kurincová: Bolo zapojených 502 škôl a 9 350 učiteľov. Školy registrovali zapojenosť do akcie formulárom. Nie každá škola musela byť zapojená so 100% účasťou pedagógov.

 

i-novinky: Ako vypadal Babysitting Day u Vás, v materskej škole?

Eva Kurincová: Robila sa výchovno-vzdelávacia činnosť, pretože to je naša náplň práce. V materskej škole  sme si nemohli dovoliť iba sedieť a  deti strážiť vzhľadom k počtom detí na triede a ich špecifickým potrebám. K činnostiam sme ale využili letáčik, ktorý vytvorila Iniciatíva žilinských učiteľov pre materské školy. Leták- spiaci anjelik s obláčikmi snívania o lepšom školstve bol spracovaný tak, aby napĺňal nielen hrovú, ale i edukačnú činnosť.  Zároveň mal upozorniť na problémy v školstve - každý obláčik obsahoval jeden zo špecifických problémov materských škôl. Pracovali sme s ním už v dopoludňajších hodinách, kde sme si utvrdzovali počet, farby, spoluprácu v spoločnej hre. Činnosť bola v súlade so ŠVP. Poobede letáčik obdržali i rodičia, ktorí  boli aj touto formou upozornení, že školstvo problémy má.

i-novinky: Prečo vznikli tieto iniciatívy učiteľov?

Eva Kurincová: Slovenská komora učiteľov vydala Výzvu na splnenie  3 základných požiadaviek https://www.komoraucitelov.org/clanok-265-vyzva-slovenskej-komory-ucitelov-vlade-slovenskej-republiky.html,  ktorých naplnenie požaduje, keďže boli súčasťou programového vyhlásenia vlád y SR. Vzhľadom k odozve na túto výzvu zo strany ministerstva, mimo Slovenskej komory učiteĺov vznikli Iniciatívy na podporu jej Výzvy. Začalo to Zrazom dlhých nosov a na jej základe  sa učitelia začali organizovať.  Vznikli iniciatívy v niektorých krajských, či okresných mestách. Po akcii Babysitting Day napr. Iniciatíva banskobystrických učiteľov zorganizovala v odpoludňajších hodinách „Zraz prázdnych vreciek“. To, že sa učitelia začínajú organizovať, je dobré, keďže si uvedomujú neudržateľnosť nielen podmienok, ale i vývoja školstva. Doteraz prevládal v radoch učiteľov strach, či obava dať najavo svoju nespokojnosť. Aká bude úroveń školstva, taká bude naša budúcnosť, preto je  potrebné si uvedomiť, že tento problém sa týka nás všetkých.

 

i-novinky: Čo tak postaviť sa pred ľudí?

Eva Kurincová: Už Zraz dlhých nosov bol organizovaný s podporou verejnosti.  Iniciatíva považskobystrických učiteľov vyrobila adventný kalendár kde je  24 okienok a učitelia im zaslali zdokumentované  problémy škôl. https://www.velkaprestavka.sk/ Každý deň sa otvára jedno okienko, kde sa predstaví verejnosti jeden z problémov, s ktorým učitelia zápasia.  Nachádzajú sa tam zatečené budovy, plesnivé steny, zhnité rámy okien, výplatné pásky učiteľov...Učitelia i verejnosť zároveň  môžu písať pánovi ministrovi, čo si želajú k Vianociam. Včera (10.12.2015) bolo zaslaných p. ministrovi takouto formou  600 listov. Tým som Vám zároveň chcela odpovedať na otázku, či vystupujeme aj pred občanmi.  Iniciatívy pravidelne organizujú stretnutia s učiteľmi i občanmi formou besied v kluboch vo svojich regiónoch. Chcem upozorniť ešte na  občiansku kampaň „ A DOSŤ, nehazardujme s budúcnosťou Slovenska“, ktorá  je tiež jednou z významných kampaní upozorňujúcou  na krízový stav vzdelávania v SR a jeho riziká s cieľom donútiť politikov k výraznej zmene vo Voľbách 2016. https://www.kampanadost.sk/

 

i-novinky: Ako ďalej?

Eva Kurincová: Ako ďalej. Sledujeme ako k 300 učiteľom a občanom, zúčastnených na Zraze dlhých nosov pribúdali ďalší. Na Babysitting Day nás už bolo 9350.  Verím tomu, že tieto aktivity sa dotiahnu do úspešného konca, pretože na tom nezáleží len učiteľom. Na tom musí záležať každému, kto triezvo rozmýšľa a vidí, akým smerom sa naše školstvo uberá. Stav v školstve je už  neudržateľný. A problém školstva nie je len o školstve, ale o celej spoločnosti.

 

Jednu otázku, som položil aj RNDr. Jane Vargovej, riaditeľke Základnej školy s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, Dubnica nad Váhom, a to: Čo vy na to?

RNDr. Jana Vargová: Problémov v školstve, ktoré nás trápia je veľa. Ja osobne s takouto formou protestu nie veľmi súhlasím. Nakoľko o deti bolo postarané, rodičia ani nepocítili, že učitelia protestovali. Asi jediný spôsob ako niečo zmeniť je štrajk.

 

Navštívil som aj Základnú školu s materskou školou, Pod hájom 967 v Dubnici nad Váhom a spýtal sa PaedDr. Soni Kačíkovej riaditeľky ako prebiehal Babysiting Day u nich na škole.

i-novinky: z tlače som sa dozvedel, že ste boli jednou z dvoch škôl v Dubnici nad Váhom ktoré za zapojili do protestu Babysiting Day. Ako u Vás prebiehal tento deň?

PaedDr. Soňa Kačíková: V 51 týždni sme mali mať Tvorivé dielne. Tieto sme si preložili na 10. decembra. V ten deň sme vyrábali vianočné ozdoby. Usporiadame predvianočné stretnutie s rodičmi, s vianočným občerstvením. Pri tejto príležitosti ukážeme rodičom výrobky našich žiakov a ak by mali záujem môžu si ich zakúpiť. Výťažok z týchto príspevkov použijeme pre žiakov zo sociálne slabých rodín na nákup školských potrieb.

 

Za rozhovor poďakoval

Robert Zvonár za i-novinky